Ansvarsfraskrivelse

Vi tilbyr alle veiledninger, anmeldelser, informasjon, detaljer om VPN-tilbydere, etc., i god tro og på dine vegne for at du skal kunne ha oppdatert informasjon om det nyeste innenfor industrien.

Vi har ekspertteam med lang fartstid innenfor bransjen og som kan tilby et vidt spekter av tjenester og løsninger, som er tilpasset områdets sensitive natur. I forlengelsen av dette gjør vi oppmerksom på at alt vi tilbyr av veiledninger, anmeldelser og informasjon i tillegg til andre former for materiale utelukkende er tatt med av hensyn til å dele generell informasjon og ikke er ment å fasilitere, oppmuntre til eller reklamere for enhver form for kriminell eller ulovlig aktivitet, kontraktsbrudd eller skade på andre enkeltpersoner.

Det sentrale poenget vi ønsker å vektlegge er at dine handlinger er ditt ansvar. Du er ene og alene ansvarlig for dine avgjørelser, og du må selv ta ansvar for hvor du henter juridisk rådgivning fra, særlig dersom du har bekymringer, er i tvil eller på andre måter er usikker på dine egne handlinger og deres konsekvenser.

I tillegg til overnevnte punkter gjør vi oppmerksom på at andre individer kan dele, poste eller kommentere på nettsiden vår fra tid til annen. Til tross for at disse bidragene er velkomne, er vi ikke ansvarlige for disse synspunktene eller innholdet i postene når disse er postet av andre individer. Deres syn er deres alene og representerer ikke nødvendigvis synspunktet til denne nettsiden.

PersonvernPåNettet.no